Újdonságok > Újdonságok

A nagybányai művésztelep
Réti István:
A nagybányai művésztelep
Új
internetes ár: 5 595 Ft
Bolti ár: 7 995 Ft
Az árak tartalmazzák az Áfá-t!
db
Kiadás éve:
2021
Oldalszám:
280 oldal
Borító:
keménytáblás
Méret:
230x300 mm
ISBN:
978-963-303-101-8

Az idén 125 éves művésztelep történetét és jelentős alkotóinak életművét tárgyalja a könyv, amely a 19-20.századi magyar művészet legfontosabb művészettörténeti forrásmunkái közé tartozik.

Réti István: A Nagybányai művésztelep című kötetének jubileumi kiadását a művésztelep létrejöttének 125.évfordulójára 2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

 

 

Réti István

A NAGYBÁNYAI MŰVÉSZTELEP

Réti István könyve, A nagybányai művésztelep, a 19–20. századi magyar

művészet egyik legjelentősebb szellemi, szemléleti, stiláris mozgalmának a

történetét tárgyalja s résztvevőinek alakját, munkásságát mutatja be, a korszak

legfontosabb művészettörténeti forrásmunkái közé tartozik. Szerzőjét, aki

maga is a nagybányai festőkolónia első, alapító nemzedékének tagja, az eseményeknek

nem csak résztvevője, hanem egyik megindítója is volt, műveltsége,

széles látóköre, a történelem és művészettörténet iránti fogékonysága,

s nem utolsósorban írói vénája a mozgalom krónikásának, s mintegy teoretikusának

szerepére predesztinálta.

A könyv csak Réti halála után kilenc évvel, 1954-ben jelent meg a Képzőművészeti

Alap Kiadóvállalatánál. Az akkori politikai, művészetpolitikai

viszonyok között azonban csak kompromisszumokkal kerülhetett kiadásra:

kimaradt a kéziratból minden olyan szövegrész, utalás, ami a két világháború

és a közbülső időszak történelmi eseményeinek tárgyalásában, vagy Réti

művészetfilozófiai, esztétikai felfogásában, vagy a nagybányai életkörülményekről

szóló leírásai között nemkívánatosnak, közölhetetlennek találtatott.

Réti István művét ebben a kiadásban teljes szövegével, hiánytalanul élvezheti

az olvasó. A szerző kéziratát, a Magyar Nemzeti Galéria Adattárában

őrzött gépiratot forrásértékű szövegként kezeltük, hogy a modern magyar

művészet történetének ezt a nélkülözhetetlen forrásmunkáját a maga teljességében

bocsássuk a szakemberek és a közönség rendelkezésére.

Csorba Géza

Írásom célja: a tényeket a feledéstől megmenteni és a művészeti Nagybánya

fogalmát s jelentőségét tárgyilagos módon megállapítani...

Igyekeztem természetesen a tények és emberek jellemzésében és értékelésében

tárgyilagos lenni anélkül, hogy az etikai és a szellemi lényeg, a tehetség

lényege iránt közömbös legyek és hogy el ne veszítsem a szemlélet egységét

az emlékek erdejében. Kerültem a túldicsérést éppúgy, mint a túlzó kritikát,

élőknek és halottaknak egyenlő mértékkel igyekeztem mérni. Igazat írni és

igazságos maradni volt irányelvem, s ettől, legjobb tudásom szerint, nem tértem

el. (Részletek az Előszóból)

Réti István

További könyveink ebben a kategóriában

további könyvek